BIM model Kantoor Salverda Bouw, ’t Harde

Het kantoor van Salverda Bouw wordt uitgebreid. De uitbreiding vindt in twee fases plaats. In de eerste fase wordt naast het huidige kantoor een nieuw kantoor met atrium gebouwd. In fase twee zal het bestaande kantoor verbouwd en verduurzaamd worden.

Als bureau hebben wij het BIM-coördinatiemodel voor de nieuwbouw en verbouw opgebouwd. Na oplevering zal het BIM-model gebruikt worden voor aansturing van onderhoud.

(Klik en beweeg met cursor over afbeelding)

Het bestaande kantoor is met onze 3D-laserscanner van binnen en buiten volledig in beeld gebracht, en omgezet tot puntenwolk (point cloud). Met deze scandata is een volledig ‘as-built’ 3D-model opgesteld. Vervolgens zijn fase 1: nieuwbouw van het kantoor en atrium en fase 2: verbouw van bestaand kantoor in het 3D-model opgebouwd.

Om de kwaliteit te verhogen, het proces te optimaliseren en faalkosten te minimaliseren, wordt vanuit dit 3D BIM-model alle betrokken uitvoerende en adviserende partijen aangestuurd. Het 3D-model fungeert nu als BIM-coördinatiemodel. In dit model worden alle benodigde disciplines als 3D-modellen samengevoegd en vindt de onderlinge overdracht plaats van alle relevante informatie. De BIM-coördinator controleert de modellen en zorgt ervoor dat de 3D-modellen ten behoeve van uitvoering op elkaar worden afgestemd. Als bureau hebben wij advies uitgebracht voor de BIM-coördinatie, en de BIM-coördinatie tijdens werkvoorbereiding en uitvoering ondersteund.

Opdrachtgever
Salverda Bouw BV
Locatie
't Harde
Jaar
2018
Status
In uitvoering
Team