Procesmanagement

Binnen de full-service geven we advies voor het volledige proces van schetsontwerp tot en met oplevering van de bouw. Hierin begeleiden we de stappen die nodig zijn om tot een goed resultaat te komen.

Ontwerp en tekenproces

 • Vergunning check gemeente
 • Bestemmingsplan onderzoek
 • Indienen aanvraag vergunning gemeente
 • Organiseren van diverse benodigde berekeningen, zoals constructie, EPG, ventilatie, daglicht, bouwbesluittoetsing, installatieadvies
 • Organiseren van diverse benodigde onderzoeken, zoals sondering, flora en fauna, archeologisch, asbestinventarisatie
 • Budget advies voor stichtingskosten en kostenramingen

Bouwproces

 • Opstellen elementenbegrotingen en werkbegrotingen
 • Organiseren offerteaanvragen en prijs-contractvorming bouwbedrijven
 • Esthetische begeleiding bouwwerkzaamheden
 • Bouwtoezicht met rapportage
 • Voor-oplevering en definitieve oplevering met rapportage