Ondersteuning

ter Velde & den Besten biedt ondersteuning aan de zelfstandige architect, architectenbureaus, bouwkundig tekenbureaus, aannemers, projectontwikkelaars, teams ketensamenwerking, VvE’s, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en andere marktpartijen.

ter Velde & den Besten biedt de volgende diensten:
● uitwerking van DO, Bestek- en Uitvoeringsfase
● technisch tekenwerk
● BIM – Bouw Informatie Model
● visualisatie / Artist Impressions
● aanvraag (omgevings)vergunningen

● quick scan Bouwbesluit
● oppervlakteberekening NEN 2580
● Bouwbesluitberekeningen (daglicht, ventilatie, spuivoorziening, etc.)
● berekening Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)
● berekening isolatiewaarden (Rc)
● brandveilig gebruik

● bestemmingsplanonderzoek
● haalbaarheidsonderzoek
● planologisch ontwerp
● procesmanagement
● bouwtoezicht

Wilt u meer weten over de ondersteuning die wij bieden neem gerust contact met ons op.